خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4665 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

کد مطلب : 722 PDF

در این آموزش، در ادامه آموزشهای مرتبط با کار با نمودارها در نرم افزار راهکار، به کادر محاوره ای ویژگی های نمودار و تب X Axis در آن می پردازیم. ویژگیهای موجود در تب X Axis مربوط به تنظیمات نمایشی محور X نمودار می باشد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

نسخه رایگان نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار را می توانید از لینک زیر و مستقیما از سایت تولید کننده آن دانلود نمایید.

دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان راهکار

نمایش یا مخفی کردن محور X با دستور Visible


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
اگر گزینه Visible را تیک بزنید - که البته به صورت پیش فرض هم دارای تیک می باشد - محور X نمودار نمایان می گردد و اگر تیک این گزینه را بردارید محور X مخفی می گردد.

دو تصویر زیر نتیجه نمایان بودن محور X را به شما نشان می دهد.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
دو تصویر زیر نتیجه مخفی بودن محور X را به شما نشان می دهد.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

نمایش شبکه بزرگ در محور X با دستور Major Grid


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
تیک زدن گزینه Major Grid منجر می گردد تا شبکه بزرگی از خطوط عمودی متناظر با نقاط داده موجود بر روی محور X در نمودار نمایان شوند. این خطوط می توانند خوانایی نمودار را بیشتر کنند. با اینحال انتخاب اینکه آنها را نمایش بدهید یا نه، بر عهده شما می باشد.

دو تصویر زیر نتیجه نمایان بودن شبکه بزرگ در محور X را به شما نشان می دهند.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
دو تصویر زیر نتیجه مخفی بودن شبکه بزرگ در محور X را به شما نشان می دهند.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

نمایش شبکه کوچک در محور X با دستور Minor Grid


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
تیک زدن گزینه Minor Grid منجر می گردد تا شبکه کوچکتری از خطوط عمودی متناظر با نقاط داده موجود بر روی محور X در نمودار نمایان شوند. این خطوط می توانند خوانایی نمودار را بیشتر کنند. با اینحال انتخاب اینکه آنها را نمایش بدهید یا نه، بر عهده شما می باشد.

دو تصویر زیر نتیجه نمایان بودن شبکه کوچک در محور X را به شما نشان می دهند.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
دو تصویر زیر نتیجه مخفی بودن شبکه کوچک در محور X را به شما نشان می دهند.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

نمایش نوارهای متقاطع با دستور Interlaced Strips


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
اگر گزینه Interlaced Strips را تیک بزنید، منجر می شود تا نوارهای متقاطعی در محور X نمایان گردند. و اگر تیک آن را بردارید این نوارهای متقاطع مخفی می گردند.

دو تصویر زیر نتیجه تیک زدن دستور Interlaced Strips را به شما نشان می دهند.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

معکوس کردن نمودار با دستور Reversed


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
با استفاده از دستور Reversed می توانید نمودار را معکوس نمایید. به صورت پیش فرض این گزینه تیک ندارد. اگر تیک آن را بزنید نمودار به صورت معکوس نشان داده خواهد شد.

دو تصویر زیر حالت معمولی نمودار و حالت معکوس شده آن را به شما نشان می دهند.

حالت معمولی نمایش نمودار :

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
حالت معکوس نمایش نمودار :

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

ایجاد حاشیه جانبی برای نمودار با دستور Side Margin


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
اگر گزینه Side Margin را تیک بزنید در محور X نمودار بین دو مقدار سمت چپ و سمت راست و لبه های نمودار یک فاصله خالی ایجاد می گردد.

تصویر زیر حالت معمولی نمودار، بدون حاشیه جانبی (Side Margin) را به شما نشان می دهد.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
تصویر زیر نمودار را همراه با حاشیه جانبی (Side Margin) را به شما نشان می دهد.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

نمایش عنوان برای محور X با استفاده از دستور Title


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
با وارد کردن عنوانی در دستور Title می توانید این عنوان را در محور X نمایش بدهید. تصویر زیر نتیجه وارد کردن عنوان را به شما نشان می دهد.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
هنگامی که برای محور X نمودار، عنوانی را وارد کنید، می توانید با استفاده از دستور Font ، فونت عنوان را تغییر بدهید.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
تصویر زیر نتیجه تغییر فونت عنوان در محور X نمودار را به شما نشان می دهد.

کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis

قالب بندی مقادیر عددی محور X با استفاده از دستور Format and Precision


کادر محاوره ای ویژگی های نمودار : تب X Axis
معمولا مقادیر نمایش داده شده در محور X نمودار، مقادیر متنی می باشند و در محور Y نیز مقادیر عددی وجود دارند. اما به هر دلیل اگر در محور X نمودار شما مقادیر عددی موجود باشند می توانید با استفاده از گزینه های موجود در دستور Format and Precision قالب بندی اعداد را تعیین کنید و همینطور تعداد ارقام اعشار آن را نیز مشخص نمایید. این دستور دارای گزینه هایی برای نمایش اعداد به صورت پولی، با نماد علمی، جدا کننده هزارگان، درصد و ... می باشد. همچنین می توانید تعداد ارقام بعد از اعشار را نیز تعیین نمایید.

برای مشاهده فهرست کامل آموزشهای این دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید :نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار

دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار