خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor- تمرینات

در این جلسه تمرینات مختلفی انجام شده که شما با مشاهده این جلسه به تسلط کامل محیط دو بعدی خواهید رسید. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-مجموعه دستورات Pattern – آرایه های هندسی

در این جلسه شما با بخش Pattern آشنا خواهید شد. مجموعه دستورات Pattern جهت کپی کردن خطی ، دایره ای و همچنین قرینه سازی استفاده می شود. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-قید گذاری - Constrain

در این جلسه شما با بخش Constrain آشنا خواهید شد. مجموعه دستورات Constrain جهت قید گذای متفاوت بر روی طرح های دو بعدی می باشد که سعی شده تمامی این قیود در این جلسه برسی شود. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی – دستور Scale – Stretch - Offset

در این جلسه شما با دستورات Scale – Stretch - Offset آشنا خواهید شد. این دستورات به شما این قابلیت ها را می هد که طرح های دو بعدی خود را مقیاس ، کشیدگی و ایجاد فاصله بین بین طرح ها کرد. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی – دستور Trim – Extend - SPlit

در این جلسه شما با دستورات Trim – Extend - SPlit آشنا خواهید شد. این دستورات به شما این قابلیت ها را می هد که طرح های دو بعدی خود را برش ، ادامه یا به بخش های مختلف تقسیم کرد. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی – دستور Rotate

در این جلسه شما با دستور Rotate آشنا خواهید شد. این دستور به شما این قابلیت ها را می هد که طرح های دو بعدی خود را دوران دهید. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی – دستور Copy

در این جلسه شما با دستور Copy آشنا خواهید شد. این دستور به شما این قابلیت را می هد که طرح های دو بعدی خود را در نرم افزار کپی کرده و جابجا می کنیم. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی – دستور Move

در این جلسه شما با دستور Move آشنا خواهید شد. این دستور به شما این قابلیت را می هد که طرح های دو بعدی خود را در نرم افزار جابجا کنیم. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستور Dimension – اندازه گذاری

در این جلسه شما با دستور Dimension آشنا خواهید شد. این دستور برای انجام اندازه گذاری بر روی طرح ها استفاده می شود.از این رو ، دستور Dimension یکی از پر اهمیت ترین دستورات نرم افزار می باشد که سعی شده تمام حالات اندازه گذاری بررسی شود. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی – دستور Fillet و Chamfer

در این جلسه شما با دستور Fillet و Chamfer آشنا خواهید شد. این دستورات به شما این قابلیت را می هد که به سادگی گوشه های طرح های خود را گرد(با روش های گوناگون) و یا پخ بزنید ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi