خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

مثال 4: تعیین نسبت های مثلثاتیِ زوایای قائمه (Quadrantal Angles)

مقادیر \(\sin \theta\)، \(\cos \theta\)، و \(\tan \theta\) را هنگامی که بازوی نهایی یک زاویۀ قائمۀ \(\theta\) با محور \(y\) مثبت مطابق است، تعیین کنید. \(\theta = 90^{\circ}\) ...

مثال 3: تعیین نسبت های مثلثاتی

فرض کنید \(\theta\) زاویه ای در موقعیت استاندارد باشد که بازوی نهایی آن در ربع صفحۀ سوم (quadrant III) قرار گرفته است و \(\cos \theta = -\frac{3}{4}\) می باشد. مقادیر دقیق \(\sin \theta\) و \(\tan \theta\) چه می باشند؟ ...

تابع ()DIFFERENCE در SQL Server

یکی از توابع کاربردی در SQL Server، تابع DIFFERENCE می باشد و برای درک بهتر یا نکته کلیدی برای درک بهتر تابع DIFFERENCE، درک تابع Soundex می باشد. دلیل این امر این است که تابع DIFFERENCE (اختلاف) تفاوت بین مقادیر Soundex بین دو رشته را برمی گرداند. ...

تابع ()SOUNDEX در SQL Server

یکی از توابع موجود در SQL Server تابع SOUNDEX است که کد Soundex را برای یک رشته مشخص برمی گرداند. Soundex یک الگوریتم phonetic برای index کردن نام ها بر اساس چیزی که در انگلیسی تلفظ می شود، می باشد که در سالهای 1918 و 1922 توسعه و ثبت شد. Syntax استفاده از این تابع بصورت زیر می باشد: ...

مشاهده تمامی Property های SQL Server با استفاده از تابع ()SERVERPROPERTY

در پست قبلی در خصوص تابع SERVERPROPERTY صحبت شد که با استفاده از این تابع می توانستیم اطلاعاتی در خصوص همین Instance از SQL Server که در سیستم نصب شده در خروجی بدست آوریم. ...

تابع ()SERVERPROPERTY در SQL Server

در SQL Server، تابع SERVERPROPERTY را دارید که با استفاده از این تابع می توانید اطلاعاتی در خصوص این Instance از اس کیو ال سرور که نصب کرده اید می توانید بدست آورید. می توانید از آن برای برگرداندن اطلاعاتی مانند ...

یافتن Ascii code کاراکترها با استفاده از تابع ASCII در MySQL

همانطور که SQL Server با استفاده از تابع ASCII می توانستید اسکی کد یک کاراکتر را بدست بیاورید در MySQL هم با استفاده از همین تابع می توانید به این مهم برسید. این تابع در هر دوی این نرم افزارها، از سمت چپ، ASCII CODE اولین کاراکتر را برمیگردانند. حتی برای این منظور از ORD هم می توانید استفاده کنید با این تفاوت که ORD، رشته های چند بایتی را هم پشتیبانی می کند. ...

Workbook: 1B Charlotte's choice

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس یک می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi