آموزش عمومی دانستنیها خوش آموز

رد کردن و بستن بند کفش و کتانی

اگر به یوتیوب در این خصوص مراجعه کنید، با بی شمار سشلیقه و مدل بستن و رد کردن بند کفش روبرو می شوید که شاید انتخاب را برای شما مشکل کند. در هر صورت از بین این همه نوع و مدل، سه مدل از روش بستن بند کتانی و کفش را در این ویدئو مشاهده می کنید. ...

ترفندهای شعبده بازی 4

در ادامه ویدئوهای قبلی، چند ترفند دیگر شعبده بازی که ساده هستند را در این ویدئو مشاهده می کنید: ...

ترفندهای شعبده بازی 3

در دو ویدئوی قبلی چند ترفند ساده شعبده بازی را با هم دیدیدم. در این ویدئو کوتاه هم چند تای دیگر این ترفندهای شعبده بازی را خواهید دید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi