آموزش عمومی سلامت و ورزش خوش آموز

6 حرکت تمرینی برای عضلات زیربغل و کول

6 تمرین با وزنه و دستگاه که مناسب برای عضلات زیربغل و کول هستند را در ویدئوی زیر مشاهده خواهید کرد. حتما به فرم صحیح اجرای تمرین دقت کنید و به همان شکل تمرینات را انجام دهید. ضمن اینکه تعداد ست و تکرارها برای هر تمرین درج شده است. ...

5 تمرین عالی برای عضلات کول

5 تمرین با دمبل که مختص عضلات کول هستند را در ویدئوی کوتاه زیر مشاهده خواهید کرد. ...

15 تمرین عالی برای رشد و حجم در عضلات کول

15 تمرین عالی که در رشد عضلات کول بسیار موثر هستند را در ویدئوی زیر می توانید مشاهده کنید. حتما به فرم صحیح اجرای تمرینات توجه کنید تا از تمرینات بیشترین نتیجه را بگیرید. ...

6 تمرین با هالتر برای عضلات سرشانه

در این ویدئو 6 تمرین برای عضلات سرشانه را مشاهده می کنید که حرکات فقط با هالتر انجام می شوند. تمرینات برای سه گروه مبتدی، متوسط و پیشرفته می باشد که متناسب با هر گروه، تمرینات باید انجام شود. در ویدئو برای سطح مبتدی یا Beginner، سطح مبتدی یا Intermediate، سطح پیشرفته یا advanced، تعداد ست ها و تکرارها را مشخص کرده است. مدت زمان استراحت برای هر ست 60 ثانیه است. به فرم اجرای حرکت تمرینات حتما دقت کن...

تمرینات سرشانه با هالتر و هالتر EZ

تمرینات برای سه گروه مبتدی، متوسط و پیشرفته می باشد که متناسب با هر گروه، تمرینات باید انجام شود. در ویدئو برای سطح مبتدی یا Beginner، سطح مبتدی یا Intermediate، سطح پیشرفته یا advanced، تعداد ست ها و تکرارها را مشخص کرده است. مدت زمان استراحت برای هر ست 60 ثانیه است. به فرم اجرای حرکت تمرینات حتما دقت کنید و به همین شکل تمرینات را انجام دهید. ...

تمرینات با دمبل برای عضلات سرشانه

در این ویدئو 8 تمرین بدنسازی برای رشد . حجم بیشتر در عضلات سرشانه را مشاهده خواهید کرد. لطفا به فرم اجرای تمرینات حتما دقت کنید و در هر تمرین اولا عضله هدف به وضوح مشخص شده و ثانیا تعداد هر ست و تعداد تکرارها برای هر ست نشان داده شده است. ...

تمرینات بدنسازی برای عضلات شکم

تمرینات برای سه سطح مبتدی، متوسط و حرفه ای است که در ویدئو با نام های Beginner، Intermediate، Advanced است. برای سطح مبتدی 4 ست، برای متوسط 5 ست و حرفه ای 6 ست هر تمرین را با 8- 15 تکرار انجام شود و بین هر ست 60 ثانیه استراحت کنید. در کنار هر حرکت تمرینی که در ویدئو مشاهده می کنید، تعداد ست ها برای هر سطح(Beginner، Intermediate، Advanced) و همچنین تعداد تکرارها و مدت زمان استراحت بر حسب ثانیه قید ...

تمرینات شکم در منزل

تمریناتی که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید، مختص عضلات شکم بوده و علاوه بر باشگاه، حتی در منزل هم می توانید این تمرینات را انجام دهید. ...

6 تمرین عالی برای عضلات شکم

در این ویدئو شش حرکت عالی برای ساخت عضلات شش تکه شکم یا سیکس پس را مشاهده خواهید کرد. ...

12 تمرین بدنسازی برای تمامی بخش های عضلات پا

12 تمرین که به طور کامل عضات پا را در بر می گیرد. البته همه این تمرینات برای یک جلسه نمی باشد بلکه باید تقسیم شود. حتما به فرم اجرای تمرین دقت کامل داشته باشید و سپس تمرین را انجام دهید. برای هر حرکت، تعداد ست ها و تعداد تکرارها درج شده و ضمن اینکه عضلات درگیر و هدف در هر حرکت تمرینی به طور دقیق نشان داده شده است. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi