آموزش حسابداری آموزش حسابداری خوش آموز

آیا رشته حسابداری سخت است؟ - صفر تا صد رشته حسابداری

آیا رشتۀ حسابداری سخت است؟ به هیچ وجه. حسابداری نه تنها سخت نیست بلکه یکی از شیرین ترین رشته ها می باشد. شاید برخی فکر کنند حسابداری زیاد مهم نیست و اساساً شغل حسابدار زیاد حائز اهمیت نیست. باید خدمت این دسته از دوستان عرض کنم که برعکس تصور اشتباهشان، حسابداری بسیار حائز اهمیت است و اساساً قلب تپندۀ هر سازمان و شرکتی و حتی هر کسب و کار کوچکی، بخش مالی آن است. برای همین هم هست که در بسیاری از سازما...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابداری کالا در سیستم ادواری

بعضی کسب و کارهای کوچک دریافته اند که نگهداری اطلاعات کالاها در سیستمهای دائمی برایشان بسیار هزینه بر می باشد. برای همین از سیستم ثبت موجودی کالای ادواری استفاده می کنند. ثبت خرید در سیستم ادواری ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

عملیات بازرگانی و چرخه حسابداری شرکتهای بازرگانی مانند Walmart خیلی متفاوت تر از شرکتهای خدماتی مانند international CPA firm Ernst & Young می باشند. اما تفاوتهای این دو در چیست؟ و شباهتهای آنها چیست؟ رهنمودهای تصمیم گیری زیر به این سوالات پاسخ می دهد. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سه نسبت برای تصمیم گیری : درصد سود ناویژه، نرخ گردش موجودی، تعداد روزهای انبارداری

در یک واحد بازرگانی موجودی کالا مهمترین دارایی می باشد. واحدهای بازرگانی از چندین نسبت استفاده می کنند تا عملیات خودشان را ارزیابی کنند، از بین آنها، درصد سود ناخالص، نرخ گردش موجودی، و تعداد روزهای انبارداری را می توان نام برد. درصد سود ناخالص سود ناخالص (حاشیه سود) فروش خالص منهای بهای تمام شده کالاهای فروش رفته می باشد. واحدهای بازرگانی تلاش می کنند تا درصد سود ناخالص (همچنین درصد حاشیه ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی

شکل 5-8 صورتهای مالی شرکت موزیک گرک در سال 2014 را نشان می دهد. صورت سود و زیان صورت سود و زیان با حساب فروش، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته، و سود ناخالص شروع می شود. سپس در ادامه هزینه های عملیاتی می آیند، که در واقع سایر هزینه ها (به غیر از بهای تمام شده کالاهای فروش رفته) می باشند. هزینه های عملیاتی، هزینه های معمولی هستند که طی چرخه عملیات یک کسب و کار اتفاق می افتند (البته به غیر از ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی

یک واحد بازرگانی عملیات تعدیل و بستن حسابها را مشابه یک واحد خدماتی انجام می دهد. اگر برای انجام این کار، از کاربرگ استفاده شود، ابتدا ستونهای تراز آزمایشی در کاربرگ وارد می شود، و سپس کاربرگ تکمیل می شود تا سود یا زیان خالص تعیین گردد. تعدیل بر اساس شمارش فیزیکی موجودی کالا ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فروش موجودی کالا

بعد از اینکه یک شرکت موجودی کالا را خریداری کرد، قدم بعدی فروش کالاها می باشد. اکنون ما به سمت فروش تغییر جهت می دهیم، و رویدادهای مالی مربوط به فروش شرکت اسمارت تاچ را دنبال خواهیم کرد. مبالغی که یک شرکت از طریق فروش موجودی کالا بدست می آورد، درآمد فروش (یا به اختصار فروش) نامیده می شود. در زمان فروش، در سیستمهای ثبت موجودی کالا به روش دائمی، دو ثبت باید انجام پذیرد. در زمان فروش یک ثبت فروش و...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابداری موجودی کالا در سیستم دائمی

همانطور که قبلآ اشاره شد، چرخه یک واحد حسابداری با خرید موجودی کالا شروع می شود. در این بخش، ما مراحلی را که شرکت اسمارت تاچ برای حسابداری موجودی کالا انجام می دهد، دنبال خواهیم کرد. شرکت اسمارت تاچ برنامه دارد تا CD و DVD هایی را که از شرکت RCA خریداری میکند، بفروش برساند. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: عملیات بازرگانی چیست؟

بازرگانی عبارتست از خرید و فروش محصولات و نه خدمات. شکل 5-1 تفاوتهای بین صورتهای مالی یک واحد بازرگانی و یک واحد خدماتی را نشان می دهد. همانطور که می توانید ببینید، در واحدهای بازرگانی چند آیتم جدید در ترازنامه و صورت سود و زیان وجود دارد. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: عملیات بازرگانی

اهداف آموزشی فصل 5 1. تشریح عملیات بازرگانی و دو نوع سیستم موجودی کالا 2. حسابداری خرید موجودی کالا با استفاده از سیستم دائمی 3. حسابداری فروش موجودی کالا با استفاده از سیستم دائمی 4. تعدیل و بستن حسابها در یک شرکت بازرگانی 5. تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی 6. استفاده از درصد سود ناخالص، گردش موجودی کالا، و تعداد روزهای انبارداری، برای بررسی یک کسب و کار 7. حسابداری فروش در یک سیستم ا...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi