آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی خوش آموز

Listening 2.42

در اینجا متن فایل صوتی \(\text{2.42}\) از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

5A Comparatives

در این درس به گرامر مربوط به صفات تفضیلی می پردازیم. صفات تفضیلی برای مقایسۀ دو شخص، دو چیز، دو مکان، یا دو عمل مورد استفاده قرار می گیرند. ...

5A How fast is your life? - Students A+B

در این تمرین دونفره که به صورت یک پرسش و پاسخ است، استفاده از عبارات زمان را تمرین می کنید. ...

5A No time for anything

این درس با یک تمرین خواندن آغاز می شود که در آن با واژگانی دربارۀ عبارات زمان آشنا می شوید. طی این تمرین خواندن مقاله ای دربارۀ سرعت زندگی را می خوانید که در طول سایر بخش های این درس بارها به آن مراجعه خواهید داشت. بعد از آن در بخش گرامر با صفات و قیدهای تفضیلی آشنا می گردید. بعد از آن در بخش تلفظ با استرس جمله و صدای \(\text{/ə/}\) در حالت بدون استرس، آشنا می شوید. در ادامه تمرین صحبت کردن و...

Workbook: 4C Lost weekend

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش سوم از تمرینات مرتبط با درس 4 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 4B Fashion and shopping

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس 4 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 4A Parents and teenagers

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس 4 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Review and Check 3 & 4

در این کتاب بعد از اتمام هر دو درس، دو صفحه برای مرور و تثبت آموخته ها وجود دارد که در اینجا مربوط به درس های سوم و چهارم می باشند که تا کنون پشت سر گذارده اید. ...

4C something, anything, nothing, etc

در این درس با کاربرد کلماتی همچون something، anything، nothing، somwwhere، و از این قبیل، آشنا می شویم و از آنها در جملات مثبت، جملات منفی، سوالات و پاسخ های کوتاه، استفاده می کنیم. از این نوع کلمات معمولاً برای اشاره به افراد، چیزها، و مکان ها استفاده می شود. ...

Listening 2.32

در اینجا متن فایل صوتی \(\text{2.32}\) از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi