آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی خوش آموز

4 Describing where you live

در این تمرین شخصی محل زندگی اش را، که یکی از جاهای دیدنی و تاریخی ترکیه می باشد، توصیف می کند. در ادامه و با توجه به الگوهای ارائه شده از شما درخواست می شود که توصیف مشابهی از محل زندگی خودتان ارائه کنید. ...

Describing a town or city

در این درس با واژگان و عباراتی آشنا می شوید که برای توصیف یک شهر کاربرد دارند. همچنین با اسامی مکان های خاص مانند مکان های مذهبی، مکان هایی برای خرید، مکان های تاریخی و یادبودها آشنا می شوید. ...

Listening 2.45

در اینجا متن فایل صوتی \(\text{2.45}\) از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

5B The friendliest city - Student C

در اینجا یک تمرین سه نفره داریم که طی آن سه دانش آموز جریانی را می خوانند و سپس با عبارات خودشان برای آن دو نفر دیگر تعریف می کنند. ...

5B The friendliest city - Student B

در اینجا یک تمرین سه نفره داریم که طی آن سه دانش آموز جریانی را می خوانند و سپس با عبارات خودشان برای آن دو نفر دیگر تعریف می کنند. ...

5B The friendliest city - Student A

در اینجا یک تمرین سه نفره داریم که طی آن سه دانش آموز جریانی را می خوانند و سپس با عبارات خودشان برای آن دو نفر دیگر تعریف می کنند. ...

5B superlatives

در این درس با صفات عالی بیشتر آشنا می شوید. پیشتر در این دورۀ آموزشی با صفت تفضیلی (صفت مقایسه ای) آشنا شدید. از صفت تفضیلی برای مقایسۀ دو چیز استفاده می شود. از صفت عالی برای گفتن اینکه چیزی، شخصی، مکانی و ... در بین چیزهای دیگر برتری یا کهتری دارد، استفاده می کنیم. ...

5B Superlative cities

این درس با گرامر مرتبط با صفات عالی آغاز می شود. بعد از آن در بخش تلفظ استرس کلمه و جمله را تمرین می کنید. در بخش خواندن و صحبت کردن مقاله ای در مورد اینکه در شهرهای بزرگ رفتار مردم دوستانه است یا خیر را می خوانید. در بخش گوش دادن ادامۀ مقالۀ بخش خواندن را البته این بار به صورت شنیداری خواهید داشت. در بخش واژگان با چگونگی توصیف یک شهر آشنا می شوید. در بخش نوشتن توصیفی از محل زندگی تان را می نویسید...

Listening 2.42

در اینجا متن فایل صوتی \(\text{2.42}\) از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

5A Comparatives

در این درس به گرامر مربوط به صفات تفضیلی می پردازیم. صفات تفضیلی برای مقایسۀ دو شخص، دو چیز، دو مکان، یا دو عمل مورد استفاده قرار می گیرند. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi