آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی خوش آموز

2C Sad ending

در قسمت C از درس دوم آموزش زبان داستانی با نام "یک شب تاریک در اکتبر" بیان می شود که دو پایان مختلف دارد. در اینجا سوالات مربوط به پایان غم انگیز این داستان را می بینید. ...

2C Happy ending

در قسمت C از درس دوم آموزش زبان داستانی با نام "یک شب تاریک در اکتبر" بیان می شود که دو پایان مختلف دارد. در اینجا سوالات مربوط به پایان شاد این داستان را می بینید. ...

Listening 1.51

در اینجا متن فایل صوتی 1.51 از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

Listening 1.50

در اینجا متن فایل صوتی 1.50 از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

2C time sequencers

در این درس با ترتیب سنج های زمان در زبان انگلیسی آشنا می شوید. از ترتیب سنج ها برای مشخص کردن ترتیب روی دادن اتفاقات و همچنین برای بیان زمان رخ دادن اتفاقات استفاده می شود. همچنین در ادامۀ این درس با متصل کننده ها نیز آشنا می شوید. ...

2C One dark October evening

این درس با گرامر مربوط به ترتیب سنج های زمان و رابط ها آغاز می شود. در این بخش داستانی دربارۀ یک عشق و پایان آن مطرح می شود که در بخش های دیگر درس نیز موضوع آن دنبال می شود. در بخش تلفظ بر روی استرس کلمات دو بخشی کار می شود. در بخش واژگان با یکسری عبارات فعلی آشنا می شوید. بعد از آن صحبت کردن و گوش کردن را تمرین می کنید که طی آن پایان داستان را نیز می شنوید. ...

2 My favorite photo

در این درس نوشتن دربارۀ تصویری که مورد علاقۀ تان می باشد را تمرین می کنید. نمونه ای از این گونه نوشته ها را در اینجا به عنوان الگو در اختیار دارید. ...

Listening 1.44

در اینجا متن فایل صوتی 1.44 از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

2B AT, IN, ON - Student B

در این درس طی یک تمرین دو نفره حروف اضافۀ at, in, on را تمرین می کنیم. طی این تمرین دو دانش آموز از یکدیگر سوالاتی می پرسند و آنها را پاسخ می دهند. ...

2B AT, IN, ON - Student A

در این درس طی یک تمرین دو نفره حروف اضافۀ \(\text{at, in, on}\) را تمرین می کنیم. طی این تمرین دو دانش آموز از یکدیگر سوالاتی می پرسند و آنها را پاسخ می دهند. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi