آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 5: حل کردن دستگاه های معادلات با ترسیم نمودار، تمرین

دستگاه های زیر را با روش ترسیم نمودار حل کنید. پاسخ هایتان را درست آزمایی کنید. ...

تمرین 4: حل کردن دستگاه های معادلات با ترسیم نمودار، تمرین

دستگاه های معادلات زیر را با روش ترسیم نمودار حل کنید. پاسخ های بدست آمده را درست آزمایی کنید. ...

تمرین 3: حل کردن دستگاه های معادلات با ترسیم نمودار، تمرین

در هر کدام از نمودارهای زیر چه نوع دستگاه معادلاتی نشان داده شده است؟ پاسخ های این دستگاه ها را ارائه بدهید. ...

تمرین 2: حل کردن دستگاه های معادلات با ترسیم نمودار، تمرین

بررسی کنید که \((0,-5)\) و \((3,-2)\) پاسخ های دستگاه معادلات زیر باشند. $$ y=-x^2 + 4x - 5\\ y=x-5 $$ ...

تمرین 1: حل کردن دستگاه های معادلات با ترسیم نمودار، تمرین

مسابقات قهرمانی آرناکراس کانادا (Canadian Arenacross Championship)، برای موتورهای کراس، در مارچ \(2010\) در شهر پنتیکتون (Penticton) واقع در ایالت بریتیش کلمبیا (British Columbia)، برگزار شد. در این مسابقه، موتورسواران با موتورهایشان از روی سکوها پرش می کنند و بدلکاری انجام می دهند. ارتفاع یک موتورسوار از سطح زمین، در دو پرش مختلف با سرعت یکسان، ترسیم شده است. زمان از لحظه ای که این موتورسوار سکوی...

تمرینات 8.1: حل کردن دستگاه های معادلات به روش گرافیکی (نموداری)

در اینجا لیست تمرینات مربوط به حل کردن دستگاه های معادلات به روش گرافیکی (نموداری) را می بینید. ...

مفاهیم کلیدی حل کردن دستگاه های معادلات به روش نموداری

برای مشاهدۀ کامل مطلب مفاهیم کلیدی حل کردن دستگاه های معادلات به روش نموداری بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

مثال 5: مدلسازی یک وضعیت با استفاده از دستگاه معادلات

فرض کنید که در یک نمایش بدلکاری، دو اجرا کننده در سیرک دو سولِی (Cirque du Soleil) از دو الاکلنگِ تقریباً متعادل به سمت یکدیگر پرتاب می شوند. اولین اجرا کننده پرتاب می شود و \(1\) ثانیه بعد، اجرا کنندۀ دوم در جهت مخالف آن پرتاب می شود. هر دوی آنها یک چرخ می زنند و در هوا کف دستشان را به یکدیگر می زنند. هر کدام از این اجرا کننده ها برای مدت \(2\) ثانیه در هوا می ماند. ارتفاع آنها از سطح الاکلنگ در...

مثال 4: استفادۀ کاربردی از دستگاه معادلات خطی-درجه دوم

مهندسان از منحنی های عمودی برای راحتی و امنیت جاده ها استفاده می کنند. منحنی های عمودی شکلی سهموی دارند و برای انتقال از یک شیب تند به شیب تند دیگری مورد استفاده قرار می گیرند. هر کدام از خطوط این شیب ها بر این منحنی مماس خواهند بود ...

مثال 3: حل کردن یک دستگاه معادلات درجه دوم-درجه دوم به روش نموداری

برای مشاهدۀ کامل مطلب مثال 3: حل کردن یک دستگاه معادلات درجه دوم-درجه دوم به روش نموداری بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi