آموزش زبان آموزش زبان تالشی خوش آموز

مصاحبه با سازندگان دورۀ آموزش زبان تالشی

در اینجا فیلم مصاحبه با آقایان مهرداد پورمحمد و محمدطاها پور محمد را می بینید که دورۀ آموزش زبان تالشی را ایجاد کرده اند. طی این مصاحبه ضمن آشنایی بیشتر با این افراد، با اهداف این دورۀ آموزشی نیز آشنا می گردید و همینطور با بخشی از سختی ها و مصائبی که در طی ساخت این دوره با آن پیش رو بوده اند نیز آشنا خواهید شد. ...

فعل گرفتن. آموزش زبان تالشی، درس 68

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

برخی اصطلاحات. آموزش زبان تالشی، درس 67

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

فعل گرداندن. آموزش زبان تالشی، درس 66

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

فعل دیدن. آموزش زبان تالشی، درس 65

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

فعل سوختن. آموزش زبان تالشی، درس 64

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

فعل فرار کردن. آموزش زبان تالشی، درس 63

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

برخی اصطلاحات تالشی. آموزش زبان تالشی، درس 62

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

برخی اصطلاحات. آموزش زبان تالشی، درس 61

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

فعل پرتاب کردن. آموزش زبان تالشی، درس 60

آموزش زبان تالشی جنوبی گویش شاندرمنی. اجرا محمد طاها پورمحمد، تهیه و تنظیم مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi