آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی درسی خوش آموز

آشنایی با درس ریاضی فیزیک 1 + دانلود فیلم آموزش ریاضی فیزیک 1

با پست آموزشی، ریاضی فیزیک 1 در خدمتتان هستیم. درس ریاضی فیزیک 1، یکی از دروس کاربردی مقطع کارشناسی رشته فیزیک و رشته‌های مهندسی بر پایه فیزیک می‌باشد. علاوه بر آن، از آنجایی که آموختن مباحث آنالیز برداری، مباحث مربوط به دستگاه‌های مختصات، ماتریس یا دترمینان و غیره که از مباحث اصلی درس ریاضی فیزیک 1 هستند؛ آموزش ریاضی عمومی 1 و 2 را برای دانشجویان، آسان خواهد کرد؛ بنابراین مطالعه این پست، چندان هم خالی از لطف نخواهد بود. در ادامه، با ما همراه باشید. ...

فعالیت 3، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

برای تجزیۀ یک عبارت جبری، عامل یا بخش مشترک دو یا چند جمله را پیدا می کنیم و بیرون پرانتز می نویسیم. برای تشخیص قسمت مشترک، می توان عبارت ها را به صورت ضرب نوشت: ...

فعالیت 2، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

بعضی از عبارت های جبری را نیز می توان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت: ...

فعالیت 1، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در دورۀ دبستان یاد گرفتید که با تبدیل صورت و مخرج کسر به ضرب عددها، می توان کسر را ساده کرد. ...

درس سوم: تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در اینجا فهرست فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های درس سوم از فصل 4 ریاضی هشتم را می بینید. برای مشاهدۀ پاسخ هر فعالیت، کار در کلاس و یا تمرین بر روی آن کلیک کنید. ...

تمرین 8، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به رابطۀ \(x\) و \(y\)، مقدار \(y\) را برای \(x\)های مختلف پیدا کنید. ...

تمرین 7، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در درس علوم یاد می گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطۀ \(U=mg \cdot h\) به دست می آید که در آن، \(U\) انرژی پتانسیل، \(m\) جرم جسم، \(g\) شتاب زمین و \(h\) ارتفاع جسم است. در صورتی که جسمی به جرم \(25\) کیلوگرم تا ارتفاع \(4\) متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید. (شتاب زمین را \(10\) فرض کنید.) ...

تمرین 6، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

یک زمین والیبالِ مستطیل شکل، دارای \(x\) متر عرض و \(2x\) متر طول است. مساحت این زمین را به صورت جبری نشان دهید. اگر عرض این زمین \(9\) متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟ ...

تمرین 5، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

طول یک لوله \(x\) متر است. طول لولۀ دیگر، \(y\) برابر لولۀ اول است. طول لولۀ دوم را به صورت جبری بنویسید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi