آموزش ریاضی و فیزیک آموزش فیزیک خوش آموز

انتقال حرارت 2 - آموزش رایگان به زبان ساده

انتقال حرارت (Heat Transfer)، عبارت از جابجایی یا جریان انرژی گرمایی (thermal energy) می باشد. اغلب از انتقال حرارت برای توصیف اتلاف انرژی گرمایی از یک مکان به محیط اطرافش استفاده می شود. انتقال حرارت با دو ویژگی اصلی مدیریت می شود. ویژگی اول دما (temperature) است، که به مقدار انرژی گرمایی موجود اشاره دارد. ویژگی دوم جریان این انرژی گرمایی است. به لحاظ مولکولی، اجسامی که دمای بالاتری دارند، دارای ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi