در Simplex انتقال انتقالات چگونه است خوش آموز

دوره آموزشی Network Plus - چه روش هایی برای انتقال اطلاعات به صورت کلی وجود دارد

روش های انتقال اطلاعات الزامی نیست که فقط به شبکه های کامپیوتری مرتبط باشد ولی می توانیم به نوعی این شیوه ها را به توپولوژی ها یی که قبلا آنها را بررسی کردیم، تعمیم دهیم. ما به صورت کلی 3 روش انتقال اطلاعات داریم که هر 3 مورد را در این ویدئو بررسی کردیم و در آخر هم دیدیم که هر توپولوژی از چه روش انتقال اطلاعاتی استفاده می کند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi