آموزش تصویری اندازه گیری جزر و مد با نمودارهای توابع مثلثاتی خوش آموز

کاربرد نمودارهای توابع مثلثاتی

نگاه کردن به نمودارهای توابع مثلثاتی که می توانید با ویرایش توابع یا ترکیب آنها بدست آورید، می تواند سرگرم کننده باشد. حتی می توانند در هنگام فراهم آوردن یک حاشیۀ خاص یا سایر آثار هنری، سودمند باشند. اما کاربردهای عملی این نمودارها چیزی است که در این بخش مطرح می شوند. یک متخصص قلب و عروق، به نمودار کارکرد قلب نگاه می کند و تشخیص می دهد که آیا آن قلب بدرستی می تپد یا خیر. نمودارهای فعالیت زلزله ها ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi