ضرب کسرها خوش آموز

پاسخنامه انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

کار با کسرها (Fractions)

جبر زبان حسابان می باشد. همانطور که بدون دانستن زبان چینی نمی توانید شعرهای چینی بنویسید، نمی توانید حسابان را نیز بدون دانستن جبر انجام دهید. بنابراین، اگر دانش شما در مورد پیش جبر و جبر زنگ زده باشد، مطمئن شوید که چیزهای اساسی که در ادامه آمده اند را مرور کرده باشید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi