نویسنده: امیر انصاری خوش آموز

مثال 4: جمع و تفریق رادیکال ها

رادیکال های زیر را ساده کنید و سپس عبارات مشابه را با یکدیگر ترکیب کنید. ...

مثال 3: مقایسه و مرتب کردن رادیکال ها

پنج جعبۀ بنت وود (bentwood boxes) که هر کدام از آنها شکل مکعب مربع را دارد، داریم که طول قطر آنها در واحد سانتیمتر در زیر آمده است. $$ 4(13)^{\frac{1}{2}}\\ 8 \sqrt{3}\\ 14\\ \sqrt{202}\\ 10\sqrt{2} $$ ...

مثال 2: بیان کردن رادیکال کامل به شکل رادیکال مرکب

رادیکال های کامل زیر را به شکل رادیکال مرکب در ساده ترین شکل بنویسید. ...

رادیکال ها در ساده ترین شکل (Radicals in Simplest Form)

یک رادیکال در ساده ترین شکل می باشد، اگر شرایط زیر برقرار باشند: ...

مثال 1: تبدیل رادیکال های مرکب به رادیکال های کامل

هر رادیکال مرکب زیر را در شکل رادیکال کامل بنویسید. مقادیری از متغیر را تعیین کنید که به ازاء آنها رادیکال مربوطه نشان دهندۀ یک عدد حقیقی باشد. ...

مرتبط ساختن مفاهیم: عبارات و معادلات رادیکال

رادیکال هایی که عبارت زیر آنها (radicand) و همینطور فُرجۀ آنها (index) یکسان باشند، رادیکال های مشابه (like radicals) نامیده می شوند. ...

5.1 کار کردن با رادیکال ها (Radicals)

صنعت بسته بندی صنعت عظیمی است. این صنعت شامل طراحی و تولید می شود که بر روی مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. طراحان گرافیکی و مهندسان بسته بندی، مهارتهای ریاضی را برای طراحی، ساخت، و تست کردن شکل های مختلف بسته بندی بکار می گیرند. از صنعت داروسازی گرفته تا صنعت خودروسازی، محصولات مصرف کنندگان معمولاً در بسته بندی ها یافت می شوند. ...

فصل 5: عبارات و معادلات رادیکال (Radical Expressions and Equations)

معادلات رادیکال (Radical equations) می توانند برای مدلسازی ارتباطات گوناگونی مانند ردیابی طوفان ها، مدلسازی مسیر یک توپ فوتبال یا یک اسکی سوار در هوا، مورد استفاده قرار گیرند. عبارات و معادلات رادیکال، ریاضیدانان و دانشمندان را قادر می سازند تا بر روی اعداد دقیق تر کار کنند. هنگامی که با اعداد بزرگ یا ارتباطاتی که به تنظیمات کوچک حساس هستند سر و کار داشته باشید، این موضوع اهمیت زیادی پیدا خواهد کر...

بخش 3: توابع و معادلات (Functions and Equations)

ارتباطات خطی (Linear relations) کاربردهای بی شماری در جهان دارند. با این حال، ریاضیدانان و دانشمندان دریافته اند که بسیاری از ارتباطات در جهان طبیعی را نمی توان با مدل های خطی توضیح داد. به عنوان مثال، هواشناسی، نجوم، و بوم شناسی جمعیت نیازمند ارتباطات ریاضی پیچیده تری است تا به درک و توضیح پدیده های مشاهده شده کمک کند. به طور مشابهی مهندسین سازه و تُجار نیاز دارند تا داده های غیرخطی را در زندگی ک...

امیر انصاری
نویسنده : امیر انصاری
آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi