نویسنده: امیر انصاری خوش آموز

تمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

شکل زیر نمودار تابع \(f(x)\) با دامنۀ \([0,2]\) و برد \([0,1]\) را نشان می دهد. دامنه و برد توابع زیر را بیابید و نمودار آنها را نیز ترسیم کنید. ...

امیر انصاری
نویسنده : امیر انصاری
دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi