نویسنده: سینا یگانه خوش آموز

ویدئوی کوتاه حل روبیک

روش های بسیار متنوع و مختلفی برای حل کرن روبیک با جستجو در اینترنت می توانید پیدا کنید و در بین این روش ها، در ویدئوی 70 ثانیه ای زیر که مدت زمان کوتاهی است، نحوه حل کردن روبیک را مشاهده خواهید کرد. ویدئو بدون صدا می باشد. ...

ساخت پنل خورشیدی کوچک در خانه- کاردستی

در این ویدئوی جالب و دیدنی با بکارگیری چند عدد تیغ اصلاح و همینطور یک یا دو عدد باتری گوشی که می تواند باتری های خراب هم باشد، مشاهده خواهید کرد که چگونه می توان سلول خورشیدی درست کرد که انرژی لازم و حداقلی برای چرخاندن یک آرمیچر کوچک DC را دارد. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 30 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 30 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 30 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 30 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 29 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 29 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 29 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 29 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 28 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 28 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 28 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 28 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 27 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 27 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 27 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 27 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

سینا یگانه
نویسنده : سینا یگانه
آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi