نویسنده: گروه زبان خوش آموز خوش آموز

حروف تعریف در دستور زبان انگلیسی - قواعد The در زبان انگلیسی

کلمات “a”، “an” و “the”، که با نام حروف تعریف شناخته شده اند، برای بیش تر گویشور هایی که زبان انگلیسی زبان دوم آن ها است مشکل هایی را ایجاد می کند. این موضوع امری کاملاً عادی است، به این دلیل که ساختار معادل در بسیاری از زبان ها برای آن وجود ندارد، و زبان هایی که حروف تعریف را دارند لزوماً آن ها را به همان شکل که در زبان انگلیسی هستند به کار نمی برند. ...

گروه زبان خوش آموز
نویسنده : گروه زبان خوش آموز
دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi