آموزش کامپیوتر خوش آموز

یافتن bad Session یا bad Process ها در SQL server

با کمک اسکریپت زیر می توانید همه bad process ها یا bad session ها در SQL Server را بیابید. با استفاده از این اسکریپت می توانید فرآیند block را بیابید و اینکه کدام هاست، برنامه، کاربر با آن در حال اجرا است. اجرای این اسکریپت به شما نشان می دهد که کدام Instance از یک فرآیند یا پردازش، از CPU زیادی در سرور پایگاه داده استفاده می کند. برای شناسایی شخص می توانید از ستونهای loginame یا hostname استفاده...

یافتن تعداد Connection ها و مقدار مصرف CPU برای هر کلاینت در SQL Server

در این مطلب کوتاه، یک aggregation اسکریپت را در ادامه خواهید دید که با کپی و اجرای آن در SQL Server، تعداد کل Connection های اشغال شده و استفاده از پردازنده برای هر کلاینت یا برنامه برای SQL Server را مشاهده خواهید کرد. این یک اسکریپت بسیار مهم و کاربردی برای DBA های SQL Server است. با استفاده از این اسکریپت، آنها قادر خواهند بود اطلاعاتی مانند ProgramName ، TotalOpenConnections و Usage Of CPU ر...

یافتن جداولی که بیش از چند Index دارند!

با کمک اسکریپت زیر در SQL Server می توانید جداولی که دارای بیش از ده Index دارند را بیابید. وجود Index های زیاد، نه تنها به Performance کمکی نمی کند بلکه آن را کاهش هم می دهد. Index های بیشتر، سرعت Insert یا هر عملکرد دیگر DML آن جدول خاص را کاهش می دهد. در اسکریپت زیر ما جداولی که بیش از 10 Index هستند را لیست می کنیم و از متغیر threshold برای این منظور استفاده می کنیم. اگر بخواهید می توانید ای...

نحوه Rebuild کردن همه Index های دیتابیس با استفاده از اسکریپت در SQL Server

با استفاده از اسکریپت زی در SQL Server می توانید Index های یک دیتابیس را Rebuild کنید. Rebuild یا Reorganize کردن Index ها یک کار بسیار معمول برای DBA است. حتما بصورت دوره ای به منظور Performance بهتر، باید اقدام به اینکار کنید. به این مورد توجه داشته باشید که اسکریپت زیر عملیات Rebuild کردن Index ها را در سطح یک دیتابیس و نه فقط یک جدول انجام می دهد. ضمنا Rebuild کردن Index ها، کاری سنگین بوده و...

یافتن اطلاعات در مورد SQL Agent JOB و اطلاعات برنامه ریزی شده Job ها در SQL Server

با بکارگیری اسکریپت زیر در SQL Server می توانید وضعیت و اطلاعات برنامه ریزی Agent JOB ها در SQL server را مشاهده کنید. با استفاده از SSMS هم می توانیم این اطلاعات را پیدا کنیم، اما کار با اسکریپت همیشه بهتر است. یکی از وظایف DBA تهیه گزارش از Object های مختلف پاسگاه داده را به عهده دارد و اسکریپت زیر اطلاعات مهمی را در مورد SQL Server Agent JOB ها به ما می دهد. ...

یافتن اطلاعات CPU از رجیستری ویندوز در SQL Server

در SQL Server، با استفاده از اسکریپت زیر می توانید اطلاعات مربوط به CPU یا پردازنده را که توسط SQL Server استفاده می شود را مشاهده کنید. در یک دیتاسنتر، SQL Server ها مختلف با instance های مختلف روی سرورهای(فیزکال یا مجازی) مختلف نصب می شود. برای یافتن اطلاعات پردازنده های سرورهایی که SQL Server روی آنها نصب شده، از اسکریپت زیر می توانید کمک بگیرید. برای این مهم از xp_instance_regread می توان است...

مشاهده Autogrowth یا رشد خودکار برای همه دیتابیس ها در SQL Server

با بکارگیری اسکریپت زیر در SQL Server می توانید از تنظیمات رشد خودکار همه دیتابیس ها(auto-growth) مطلع شوید. به عنوان یک مدیر پایگاه داده، ممکن است بارها نیاز به پیدا کردن تنظیمات رشد خودکار و سایز تمام پایگاه های داده ها در SQL Server داشته باشید. برای رسیدن به این مهم، از Stored Procedure سیستمی sp_Msforeachdb استفاده خواهیم کرد: ...

لیست کردن همه جداول یک دیتابیس SQL server که فاقد Primary Key هستند

با استفاده از اسکریپت زیر در SQL Server می توانید لیست جداولی که فاقد primary key هستند را دریابید و در صورت نیاز primary key به جداول مربوطه اضافه کنید. برای این مهم، از دو اسکریپت زیر می توانید استفاده کنید که هر دو خروجی های یکسانی دارند: ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi