آموزش زبان خوش آموز

Workbook: 4C Lost weekend

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش سوم از تمرینات مرتبط با درس 4 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 4B Fashion and shopping

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس 4 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 4A Parents and teenagers

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس 4 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Review and Check 3 & 4

در این کتاب بعد از اتمام هر دو درس، دو صفحه برای مرور و تثبت آموخته ها وجود دارد که در اینجا مربوط به درس های سوم و چهارم می باشند که تا کنون پشت سر گذارده اید. ...

4C something, anything, nothing, etc

در این درس با کاربرد کلماتی همچون something، anything، nothing، somwwhere، و از این قبیل، آشنا می شویم و از آنها در جملات مثبت، جملات منفی، سوالات و پاسخ های کوتاه، استفاده می کنیم. از این نوع کلمات معمولاً برای اشاره به افراد، چیزها، و مکان ها استفاده می شود. ...

Listening 2.32

در اینجا متن فایل صوتی \(\text{2.32}\) از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

4C Lost weekend

این درس با تمرین گوش دادن آغاز می شود و طی آن یک داستان خبری دربارۀ فردی بنام استیو را می شنوید که برای آخر هفته اش مسافرتی را برنامه ریزی کرده بود اما حادثۀ ناگواری مانع این مسافرت می شود. بعد از آن در بخش گرامر با کلماتی همچون something، anything و از این قبیل آشنا می شوید. سپس تلفظ را پیش رو خواهید داشت. تمرین خواندن دربارۀ تعطیلات آخرهفته می باشد. در ادامه صحبت کردن را تمرین می کنید و سپس در ب...

book 4000 essential english words 1 - Unit 30 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 30 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 30 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 30 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 29 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 29 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi