آموزش نتورک پلاس بصورت ویدئویی خوش آموز

دوره آموزشی Network Plus - جدول مسیریابی

حال در این ویدئو تصمیم داریم مشخص کنیم که چگونه روترها متوجه میشوند که بسته اطلاعاتی را به کدام شبکه هدایت کنند. توضیحات کامل در ویدئو ارائه شده است. ...

دوره آموزشی Network plus - بررسی توپولوژی ها - توپولوژی full mesh و partial mesh

بعد از بررسی توپولوژی های Bus و Star و Ring که در شبکه های لوکال مورد استافده قرار می گیرد، تمرکز به توپولوژی های مورد استفاده در اینترنت می کنیم. در اینترنت در توپولوژی های نامبرده استفاده نمی شود توپولوژی Full mesh و Partial mesh است که استفاده می شود. توضیحات کامل تر در ویدئو ارائه شده است. ...

دوره آموزشی Network plus - بررسی توپولوژی ها - توپولوژی Star - مدیای مورد استفاده در این توپولوژی

در این ویدئویی آموزشی در خصوص مدیای مورد استافده در توپولوژی star صحبت خواهیم کرد و کلیات در خصوص این مدیا را آموزش خواهیم داد. شما در این ویدئو با مدیای این توپولوژی، دسته بندی آن و Category آن آَشنایی خواهید یافت. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi