آموزش عمومی سلامت و ورزش خوش آموز

تمرینات بدنسازی برای عضلات شکم

تمرینات برای سه سطح مبتدی، متوسط و حرفه ای است که در ویدئو با نام های Beginner، Intermediate، Advanced است. برای سطح مبتدی 4 ست، برای متوسط 5 ست و حرفه ای 6 ست هر تمرین را با 8- 15 تکرار انجام شود و بین هر ست 60 ثانیه استراحت کنید. در کنار هر حرکت تمرینی که در ویدئو مشاهده می کنید، تعداد ست ها برای هر سطح(Beginner، Intermediate، Advanced) و همچنین تعداد تکرارها و مدت زمان استراحت بر حسب ثانیه قید ...

تمرینات شکم در منزل

تمریناتی که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید، مختص عضلات شکم بوده و علاوه بر باشگاه، حتی در منزل هم می توانید این تمرینات را انجام دهید. ...

6 تمرین عالی برای عضلات شکم

در این ویدئو شش حرکت عالی برای ساخت عضلات شش تکه شکم یا سیکس پس را مشاهده خواهید کرد. ...

12 تمرین بدنسازی برای تمامی بخش های عضلات پا

12 تمرین که به طور کامل عضات پا را در بر می گیرد. البته همه این تمرینات برای یک جلسه نمی باشد بلکه باید تقسیم شود. حتما به فرم اجرای تمرین دقت کامل داشته باشید و سپس تمرین را انجام دهید. برای هر حرکت، تعداد ست ها و تعداد تکرارها درج شده و ضمن اینکه عضلات درگیر و هدف در هر حرکت تمرینی به طور دقیق نشان داده شده است. ...

8 حرکت تمرینی برای رشد و حجم عضلات پا

در این ویدئو 8 تمرین عالی برای حجیم تر کردن عضلات پا را مشاهده می کنید. حتما به فرم اجرای تکمرین دقت کنید و مطابق با آن تمرینان را انجام دهید. ...

6 تمرین عالی برای عضلات زیر بغل

تمریناتی که در این ویدئو مشاهده می کنید مختص عضلات زیربغل و عضلات پشتی سرشانه است. به فرم اجرای هر تمرین دقت کنید و مطابق آن تمرینات را اجرا کنید. تعداد ست ها و تعداد تکرارها را در هر تمرین درج شده است. ...

تمرینات بدنسازی برای عضلات سینه و شکم

در این ویدئو حرکات بدنسازی برای عضلات شکم و سینه را مشاهده خواهید کرد. در هر حرکت تمرینی، تعداد ست ها و تعداد تکرارها درج شده است. ...

تمرینات بدنسازی برای عضلات سینه

تمریناتی با وزنه دمبل و هالتر که برای رشد عضلات سینه است را در این ویدئو مشاهده خواهید کرد. ...

تمرینات با دمبل برای عضلات جلوبازو

در این ویدئو تمرینات بدنسازی که فقط با دمبل مختص عضلات جلو بازوست را مشاهده می کنید. در هر حرکت، تعداد ست و تعداد تکرارها نمایش داده شده است. به فرم صحیح حرکت دقت کنید و مطابق با آن تمرینات را انجام دهید. Youtube: ...

تمرینات بدنسازی برای عضلات پشت و زیربغل

تمرینات بسیار عالی برای رشد عضلات زیر بغل را در این ویدئو مشاهده خواهید کرد. حتما به فرم صحیح اجرای حرکت قدت کنید و مطابق با آن تمارین را انجام دهید. در آخر هم تمرینات عضلات شکم را خواهید دید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi