آموزش ریاضی و فیزیک آموزش فیزیک درسی خوش آموز

جزوۀ فیزیک سال یازدهم ریاضی

درس نامه، پرسش ها و تمرینات امتحانات سراسری نهایی. مهرداد پور محمد دبیر فیزیک تالش. جزوۀ 34 بخش اول. ...

جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی

درس نامه، پرسش ها و تمرینات امتحانات سراسری نهایی، مهرداد پورمحمد دبیر فیزیک تالش. جزوۀ شمارۀ 33 بخش دوم. ...

جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی

درس نامه، پرسش ها و تمرینات امتحانات سراسری نهایی. مهرداد پور محمد دبیر فیزیک تالش. جزوۀ شماره 33 بخش اول. ...

جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی

تدریس مفهومی، نکته های تستی و آموزشی، تست های استادارد، مهرداد پور محمد مدرس کلاس های کنکور فیزیک غرب گیلان ...

جزوۀ فیزیک سال دهم تجربی

جزوۀ فیزیک سال دهم تجربی، جزوۀ شماره 25، نکته و تست، گرد آورنده: مهرداد پور محمد مدرس کلاس های کنکور تالش و شهرستان های مجاور. تدریس مفهومی، نکته های تستی و آموزشی، تست های استاندارد ...

جزوۀ فیزیک ترمودینامیک، سال سوم ریاضی

ترمودینامیک، جزوۀ شماره 7 ویژه کنکور، سال سوم ریاضی، نکته و تست، گرد آورنده: مهرداد پور محمد مدرس کلاس های کنکور تالش و شهرستان های مجاور. ...

آموزش فیزیک: دهم، یازدهم، دوازدهم، پیش دانشگاهی

در این دورۀ آموزشی به آموزش درس فیزیک در دورۀ متوسطه و پیش دانشگاهی می پردازیم. این آموزش مشتمل بر یکسری ویدئو و همینطور یکسری جزوۀ درسی می باشد. تهیه و تنظیم این دورۀ آموزشی توسط مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان می باشد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi