آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

جذر (Square Roots)

هنگامی که عملیات جذر (square roots) - به آن ریشه مربع یا ریشه توان دوم نیز می گویند - را انجام می دهید، نماد این عملیات رادیکال (radical) √ می باشد. ریشه توان سوم، یک عدد 3 کوچک قبل از رادیکال دارد و ریشه توان چهارم، یک عدد 4 کوچک قبل از رادیکال دارد، و به همین ترتیب. رادیکال یک عملیات غیرباینری (non-binary) می باشد (یعنی فقط شامل یک عدد می شود) که از شما می پرسد، "چه عددی ضربدر خودش شود، ای...

ضرب و تقسیم توان ها، توان منفی، توانِ توان

شما می توانید عبارتهای توان دار بسیاری را بدون اینکه مجبور باشید شکل آنها را به اعداد بزرگ یا کوچکی که نمایانگر آنها هستند، تغییر بدهید، در یکدیگر ضرب کنید. تنها الزام در اینجا اینست که پایه های (bases) عبارتهای توان دار با یکدیگر برابر باشند. پاسخ نیز یک عبارت زیبا و شسته و رفته توان دار خواهد بود. شما می توانید عبارتهای زیر را ضرب کنید: ...

عبارتهای توان دار

نمایش اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک به صورت توان دار منجر می شود کار کردن با آنها بسیار ساده تر گردد. توان ها هنگام مطالعه وضعیتهایی که در آنها باید یک چیز یکسان را دوباره و دوباره انجام داد، بسیار مفیدند. تصور کنید یک گربه دزدکی به سمت یک موش می رود. آنها در حدود 100 اینچ (inch) با یکدیگر فاصله دارند. هر بار که موش شروع به جویدن پنیر می کند، گربه از فرصت پیش آمده و حواس پرتی موش استفاده می کند و ...

توان ها (Exponents)

توان ها (Exponents)، آن نمادهای کوچک، اندکی بالاتر و در سمت راست اعداد، زمانی ایجاد شدند که ریاضیدانان تمایلی نداشتند مجبور به تکرار مداوم یک چیز باشند! توان چیست؟ توان یک عدد کوچک است که به صورت بالا نویس در گوشه بالا و سمت راست عددی بزرگتر که به آن پایه توان (base) گفته می شود، نوشته می شود، و به شما می گوید عدد بزرگتر چند مرتبه در خودش ضرب می شود. سه به توان چهار (3...

اعداد اعشاری (Decimals)

اعداد اعشاری (Decimals) چیزی به جز کسرهای شکوهمند نیستند. اعداد اعشاری به این دلیل خاص هستند که وقتی آنها را به شکل کسر بنویسید، مخرج آنها همیشه مضربی از 10 می باشد - برای مثال، 10، 100، 1000، و به همین ترتیب. از آنجا که اعداد اعشاری کسرهایی بدین شکل خاص هستند، شما حتی لازم نیست خودتان را با قسمت مخرج اذیت کنید. فقط صورت کسر را بنویسید و از یک ممیز اعشاری (decimal point) استفاده کنید تا نشان دهید ...

عملیات کسرها

حالا که همه چیز را در مورد کسرها می دانید، - انواع کسرها، ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، و ... - زمان آن رسیده است که آنها را به کار بگیرید. قوانین جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم کسرها، همانهایی هستند که بعدها در هنگامی که متغیرها به مسائل جبر اضافه می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند. این اطمینان بخش است! قوانین تغییر نمی کنند. ...

مقدمات عملیات کسرها

برای جمع، تفریق، یا مقایسه کسرها، شما نیاز به کسرهایی دارید که به تعداد تکه های مساوی تقسیم شده باشند. به عبارت دیگر، مخرج های (denominators) آنها باید برابر باشند. ...

کاهش کسرها (ساده کردن کسرها)

درست همانموقعی که فکر می کنید تمامی روش های مختلف مربوط به کاهش (reduce) را شنیده اید، روش دیگری ظاهر می شود. کاهش کسرها! کاش کاهش وزن هم به همین آسانی بود! هنگام استفاده از کسرها، معمولاً می خواهید آنها به زیباترین شکل ممکن باشند. گاهی اوقات زیبا به این معناست که می خواهید دو کسر مخرج یکسانی داشته باشند. اما در مورد فعلی، زیبا به این معناست که کوچکترین اعداد ممکن در صورت و مخرج کسر قرار بگیرند. ...

تکه تکه کردن اعداد و متصل کردن دوبارۀ آنها

درک کسرها (fractions)، اینکه از کجا می آیند، و چرا به این شکل که می بینیمشان هستند، در زمان کار با آنها به شما کمک می کند. یک کسر دو قسمت دارد: ...

کسرها و اعداد اعشاری

بیشتر دانش آموزان ریاضی یک زمانی این آرزو را کرده بودند که کاش جهان فقط از اعداد کامل (whole numbers) ساخته شده بود. اما آن اعداد غیر کامل که کسرها (fractions) نامیده می شوند، واقعاً جهان را یک جای فوق العاده کرده اند (خوب، شاید کمی اغراق کرده ام!). در هر صورت، کسرها آمده اند که بمانند، و این فصل به شما کمک می کند تا کسرها و تمامی چیزهای فوق العاده خوب مرتبط با آنها را موشکافانه بررسی کنید. شروع...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi