آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

برآورد کردن مقادیر برای ساده تر کردن مسائل

بعد از اینکه چگونگی گرد کردن اعداد را فرا گرفتید، می توانید از این مهارت برای برآورد کردن (تخمین زدن) مقادیر استفاده کنید. برآورد کردن در زمان شما صرفه جویی می کند و به شما امکان می دهد تا از محاسبات پیچیده اجتناب کنید و هنوز هم یک پاسخ تقریبی برای مساله داشته باشید. ...

گرد کردن اعداد (رند کردن)

گِرد کردن اعداد باعث می شود تا کار با اعداد طولانی ساده تر شود. در این بخش چگونگی گِرد کردن اعداد به نزدیکترین ده، صد، هزار و فراتر از آن را به شما نشان می دهم. ...

گرد کردن و برآورد

همینطور که اعداد طولانی تر می شوند، محاسبات خسته کننده تر می گردد، احتمال اشتباه شما و حتی امکان تسلیم شدن شما، نیز افزایش می یابد. هنگام کار کردن با اعداد طولانی، ساده کردن کارتان، به وسیلۀ گِرد کردن اعداد (رُند کردن) و برآورد کردن مقادیر (تخمین زدن) برخی مواقع می تواند بسیار سودمند باشد. در موارد دیگری، ممکن است بخواهید بعد از انجام یک محاسبه پاسخ آن را گِرد کنید. هنگامی که یک عدد را گِرد (رُند...

خواندن اعداد طولانی

هنگامی که شما یک عدد طولانی را می نویسید، از علامت کاما (ویرگول) برای جدا کردن دوره ها استفاده می کنید. دوره ها از سه گروه ساده تشکیل شده اند. آنها به شما کمک می کنند تا اعداد طولانی را خواناتر کنید. برای مثال، در اینجا تقریباً طولانی ترین عددی را که ممکن است دیده باشید، داریم: ...

تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد

اگر چه رقم 0 ارزشی را به یک عدد اضافه نمی کند، با این حال به عنوان یک نگهدارندۀ جا عمل می کند تا سایر ارقام در محل صحیح خودشان قرار بگیرند. برای مثال، عدد 5,001,000 به شکل زیر می شکند: ...

ارزش مکانی

سیستم اعدادی که شما بیشتر با آن آشنا هستید - سیستم اعداد هندی-عربی - ده رقم آشنا دارد: ...

تفاوت بین رقم و عدد

گاهی اوقات، مردم اعداد را با ارقام اشتباه می گیرند. تفاوت ثبت شدۀ بین رقم و عدد به این شکل است: ...

همه چیز در انگشتان است

هنگامی که شمارش می کنید، به نظر می رسد عدد 10 یک عدد طبیعی مناسب برای نقطۀ توقف باشد - یک عدد زیبا و رُند. این واقعیت که تعداد ده انگشت ما با عدد زیبای ده مطابقت دارد، شاید یک تصادف خوشحال کننده به نظر برسد. اما البته، این مساله تصادفی نیست. انگشتان ما اولین ماشین حسابهایی بودند که انسانها داشتند. سیستم اعداد ما - اعداد هندی عربی - بر مبنای عدد ده می باشد، چرا که انسانها ده انگشت دارند و نه هشت یا...

اعداد حقیقی

حتی اگر تمامی اعداد گویا را در خط اعداد پر کنید، هنوز هم نقطه هایی بدون برچسب را خواهید داشت. این نقطه ها اعداد غیر گویا نام دارند. یک عدد غیر گویا، عددی است که نه یک عدد صحیح است و نه یک عدد کسری. در حقیقت، یک عدد غیر گویا، تنها می تواند تخمین زده شود و به شکل یک عدد اعشاری غیر تکراری نوشته شود. به عبارت دیگر، مهم نیست که شما چند رقم اعشار را می نویسید، همواره تعداد بیشتری رقم اعشار قابل نوشتن ...

اعداد گویا

مجموعۀ اعداد گویا شامل اعداد صحیح به علاوۀ اعداد کسری می شود. مجموعه اعداد گویا به شرح زیر می باشند: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi