آموزش حسابداری خوش آموز

ورود به برنامه، محیط اصلی برنامه

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ نرم افزار فروشگاهی راهکار می باشد، به چگونگی ورود به برنامه می پردازیم. همچنین با امکانات موجود در صفحۀ اصلی نرم افزار آشنا خواهیم شد. طی این آموزش به نوار منو، نوار ابزار، نوار حرکت بین فرمها، منوهای شناور و نوار وضعیت می پردازیم. همچنین با چگونگی اجرا کردن و بستن صفحات اصلی برنامه آشنا خواهید شد. ...

دوره آموزش فشردۀ نرم افزار فروشگاهی راهکار

در این دورۀ آموزشی قصد داریم تا در مجموعه ویدئوهای آموزشی کوتاه، نرم افزار فروشگاهی راهکار را به شما آموزش دهیم. تفاوت این دورۀ آموزشی با دورۀ آموزشی دیگری با نام دوره آموزش جامع نرم افزار فروشگاهی راهکار در اینست که هدف ما در این دورۀ فشرده، پرهیز از ارائه جزییات بیشتر می باشد تا شرکت کننده در این دوره به سرعت بتواند با کل ماژول های موجود در نرم افزار فروشگاهی راهکار آشنایی پیدا کند. طبیعی است که...

آموزش های مشترک– نوار ابزار عمومی راهکار

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به نوار ابزار عمومی راهکار می پردازیم. نوار ابزار عمومی راهکار، یک امکان مشترک در بین تمامی بخش های گزارشی سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد. همچنین اگر از کاربران نرم افزار فروشگاهی راهکار می باشید، باز هم این آموزش برای شما مفید و سودمند خواهد بود. ...

دبیرخانه– ثبت نامه وارده و نامه صادره

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول دبیرخانۀ راهکار می پردازیم. در ماژول دبیرخانه شما این امکان را دارید که دبیرخانه های مختلفی را معرفی کنید. برای هر دبیرخانه دفاتر اندیکاتور معرفی کنید. در ادامه به ثبت نامه های وارده و نامه های صاده بپردازید. همچنین امکان ارجاع نامه ها بین افراد مختلف وجود دارد. در مورد نامه های صادره این امکان را نیز خواهید داشت که فایل...

بایگانی– ثبت اشیاء بایگانی

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول بایگانی می پردازیم. ماژول بایگانی راهکار به شما این امکان را می دهد که انواع مختلف اشیاء همچون پرونده، زونکن، فیلم، چک، سفته و اساساً هر شیء دیگری را که بایگانی می کنید، در قالب نوع شیء معرفی کنید. همچنین برای هر نوع شیء این امکان را دارید که شناسه بایگانی و نام بایگانی را مشخص سازید و علاوه بر آن بی نهایت فیلد دیگر بسته...

فروش– اعلامیۀ قیمت فروش

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول فروش و چگونگی ثبت اعلامیۀ قیمت فروش می پردازیم. اعلامیۀ قیمت فروش برای تعیین قیمت فروش در یک بازۀ زمانی خاص و برای یک مرکز فروش خاص می باشد. در اعلامیۀ قیمت فروش شما این امکان را دارید که به ازاء بازۀ خاصی از مقدار یک کالا، قیمت خاصی را تعیین کنید. به عنوان مثال به سیستم بگویید به ازاء مقدار 1 تا 5 عدد قیمت x ریال و به ا...

فروش– ثبت فاکتور فروش و سند حسابداری آن

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول فروش و چگونگی ثبت فاکتور فروش می پردازیم. آنچه در این آموزش می بینید در واقع تکرار آموزش مشابهی است که در هنگام ثبت فاکتور خرید در ماژول تدارکات فرا گرفتید. با این حال به جهت تکمیل آموزش ها، این آموزش را نیز تولید کرده ایم. توصیه ما به شما اینست که این دورۀ آموزش فشرده راهکار را به صورت کامل و به ترتیب بگذرانید، چرا که د...

تدارکات و خرید – گزارشات

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول تدارکات و خرید و گزارشات این ماژول می پردازیم. طی این آموزش با چگونگی تهیۀ خروجی اکسل و ذخیره کردن آن در فرمت نسخه های بالاتر اکسل نیز آشنا می شویم. ...

تدارکات و خرید – طبقه بندی فروشندگان و کارپردازها

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول تدارکات و خرید و چگونگی طبقه بندی فروشندگان می پردازیم. علاوه بر موضوع طبقه بندی فروشندگان، اطلاعات عمومی خوبی در ارتباط با اشخاص و شرکت ها در سیستم یکپارچۀ راهکار کسب می کنید. مکانیزم طبقه بندی فروشندگان، به طرز کاملاً مشابهی در مورد کارپردازها، مشتری ها، واسطه های فروش، پرسنل و ... نیز قابل اِعمال می باشد. ...

تدارکات و خرید – چرخۀ تدارکات، از درخواست تا فاکتور

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول تدارکات و خرید و چرخۀ تدارکات می پردازیم. چرخۀ تدارکات در سیستم یکپارچۀ راهکار از درخواست خرید از سمت واحدهای سازمانی آغاز می شود. سپس این درخواست ها توسط مدیریت یا مسئول مربوطه تأیید یا رد می شوند. درخواست های تأیید شده جهت ثبت سفارش خرید مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه برای سفارش های خرید، پیش فاکتور خرید ثبت می گ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi