یادگیری رایگان گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جاهای خالی را با am یا is ویا are پُر کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. شکل مختصر را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are

در این آموزش با am/is/are در زبان انگلیسی آشنا می شویم. ...

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

در این دورۀ آموزشی به دستور زبان (گرامر) زبان انگلیسی برای مبتدیان می پردازیم. این دورۀ آموزشی بر اساس کتاب Essential Grammar in Use نوشتۀ Raymond Murphy می باشد. این کتاب یکی از بهترین و پر فروش ترین کتابهای جهان در این زمینه می باشد و قطعاً برای زبان آموزان بسیار مفید و سودمند خواهد بود. این دورۀ آموزشی مبتنی بر مثال های متعدد و تمرین های فراوان می باشد. توصیه ما اینست که شما هم با همین ذهنیت و ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 2 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از کلمات داخل پرانتز جمله بسازید. (برای اینکه این تمرین را بتوانید حل کنید لازم است تا ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 2 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. آیا افعالی که زیر آنها خط کشیده شده است، صحیح هستند یا اشتباه؟ هر جا که لازم باشد آنها را تصحیح کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2

در این آموزش به ادامه موضوع زمان حال استمراری (Present Continuous) و ادامۀ زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات B را تکمیل کنید. از always و ing استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. شکل صحیح افعال، در حال ساده یا حال استمراری را در جاهای خالی قرار دهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. آیا افعالی که زیر آنها خط کشیده شده است، صحیح هستند، یا خیر؟ هر جا که لازم باشد آنها را تصحیح کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi