ترک سیگار یکبار برای همیشه خوش آموز

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (6)

مورد دیگری را به خاطر دارم که مردی بود که روزی 5 نخ سیگار می کشید. او با یک تماس تلفنی و صدای خِس خِس دارش صحبت را آغاز کرد: "آقای کار، من قصد دارم قبل از اینکه بمیرم سیگار را ترک کنم." این شیوه ای بود که آن مرد زندگی اش را برایم توصیف کرد. "من 61 سال دارم. من بخاطر سیگار کشیدن سرطان گلو گرفته ام. من الان از نظر فیزیکی فقط می توانم از عهدۀ کشیدن روزی 5 نخ سیگار برآیم." "من شبها راحت می خواب...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (5)

همۀ آن لذتی که از سیگار کشیدن می برید، به دلیل خاتمه یافتن اشتیاق کشیدن است، حال این اشتیاق از بابت اشتیاق نامحسوس به نیکوتین به صورت فیریکی باشد و یا اینکه شکنجۀ ذهنی از بابت اینکه اجازه ندارید محل خارش را بخارانید. سیگارها خودشان کثیفی و سم هستند. به همین دلیل است که شما از توهم لذت بردن از آنها تنها زمانی رنج می برید که مدتی از آن دور مانده باشید. درست مانند یک گرسنه یا تشنه، هر چقدر بیشتر از ن...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (4)

سیگاری هایِ من سیگار را ترک کرده ام، اما گه گداری یک نخ تفننی می کشم. به طریقی می توان این افراد را تاثر آورترین سیگاریها دانست. آنها با احساس فقدان و محرومیت به زندگی باز گشته اند، و در بیشتر مواقع نیز این سیگارهای گاه به گاه، مجدداً منجر به سیگارهای دائمی می گردند. آنها در یک شیب لغزنده قرار دارند که فقط رو به سمت پایین می رود. دیر یا زود آنها دوباره سیگاری های سنگینی خواهند شد. آنها دوباره به ه...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (3)

سیگاری فقط صبح یا فقط غروب. او نیمی از روز خودش را مجازات می کند تا در نیمۀ دیگر روز رنج های نبود نیکوتین را جبران کند. دوباره از این فرد هم سوال کنید، اگر از سیگار لذت می برد، پس چرا کل روز این کار را نمی کند، اگر از سیگار لذت نمی برد، پس چرا خودش را اذیت می کند. سیگاریِ شش ماه روشن، شش ماه خاموش. (و یا هر وقت که بخواهم می توانم ترک کنم. من هزار بار این کار را کرده ام.) اگر او از سیگار کشیدن ل...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (1)

سیگاری های سنگین معمولاً به سیگاری های گاه به گاه حسادت می کنند. همۀ ما این نوع آدمها را ملاقات کرده ایم: "اوه، من کل هفته را بدون سیگار دوام می آورم، اصلاً هم من رو اذیت نمی کنه." ما با خودمان فکر می کنیم: "کاش من هم آنطور بودم." می دانم که باور این حرف سخت است اما هیچ سیگاری از سیگاری بودنش لذت نمی برد. هر گز فراموش نکنید: هیچ سیگاری تا به امروز خودش تصمیم نگرفته است که یک سیگاری باشد، حالا ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 24 . فقط یک سیگار

"فقط یک سیگار"، افسانه ای است که باید از ذهنتان خارجش کنید. در اولین بار فقط یک سیگار بود که باعث شد شروع کنیم. این تنها فقط یک سیگار است که تمامی تلاش های ما برای ترک را با شکست مواجه می کند، همیشه فقط پای همین فقط یک سیگار در میان است. این فقط یک سیگار است که سیگاریها بعد از اینکه موفق به ترک نیکوتین می شود مجددا آنها را به دام می اندازد. بعضی وقتها سیگاری ها این فقط یک سیگار را می کشند...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (3)

فقط به من تکیه نکنید، خودتان هم بررسی کنید، بعد از یک وعدۀ غذایی سیگاری را به صورت آگاهانه بکشید تا به شما اثبات شود مزه اش هیچ فرقی نمی کند. دلیل اینکه سیگاریها باور دارند سیگار بعد از غذا و یا در یک مناسبت اجتماعی همراه با الکل، مزۀ بهتری می دهد، اینست که این دو وضعیت زمانهایی هستند که هم افراد سیگاری و هم افراد غیر سیگاری خوشحال تر هستند، اما یک معتاد نیکوتین نمی تواند واقعاً خوشحال باشد، مگر ا...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (2)

خیلی از سیگاریها یک ماشین جدید می خرند و در داخل آن از کشیدن سیگار خودداری می کنند. سیگاریها به سوپر مارکت ها، تئاترها، بیمارستان ها، دندانپزشکی ها و ... می روند و بدون اینکه رنج و عذاب سختی را متحمل شوند چند ساعت بدون سیگار ماندن را به راحتی تجربه می کنند. خیلی از سیگاریها در طول ساعات کاری مجبور هستند که سیگار نکشند. حتی در داخل مترو، تابحال گزارش نشده که سیگاری ها شورش کرده باشند. سیگاری ها معم...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (1)

خیلی از سیگاریها از کاهش مصرف سیگار به عنوان پناهگاه و گامی برای ترک سیگار استفاده می کنند، معمولاً پزشکان و مشاوران نیز این مساله را به عنوان یک کمک، به سیگاریها توصیه می کنند. بدیهی است که هر چه سیگار کمتری بکشید، برای شما بهتر است، اما کاهش مصرف سیگار به عنوان یک گام برای ترک سیگار خطایی مهلک و کشنده است. تلاش ما برای کاهش مصرف در واقع ما را در تمامی طول عمرمان در دام نگه می دارد. معمولا...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi