آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی درسی خوش آموز

تمرین 1، راهبرد رسم شکل، فصل 1، ریاضی هفتم

یک باغچۀ مستطیل شکل به طول \(10\) و عرض \(5\) متر است. اگر به فاصلۀ یک متر از ضلع های باغچه دورتا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟ ...

گام به گام ریاضی هفتم همراه با پاسخ تشریحی

در اینجا قصد داریم کلیۀ تمرینات کتاب ریاضی هفتم را همراه با پاسخ تشریحی آنها بیاوریم. فهرست مطالب در ادامه آمده است. ...

تمرین 2، راهبرد رسم شکل، فصل 1، ریاضی هفتم

توپی از ارتفاع \(18\) متری سطح زمین رها می شود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این توپ از لحظۀ رها شدن تا سومین مرتبه ای که به زمین می خورد، چند متر حرکت کرده است؟ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi