آموزش ریاضی و فیزیک آموزش مثلثات خوش آموز

آشنایی با نمودارها در مثلثات

توابع مثلثاتی دارای نمودارهای متمایزی می باشند که شما می توانید از آنها برای کمک به درک مقادیر آنها روی برخی بازه ها و در کاربردهای خاص استفاده کنید. در این بخش، من محورها را برای شما توصیف می کنم و شش نمودار ساده را به شما نشان می دهم. ...

معادلات در مثلثات

مثلثات پاسخ بسیاری از پرسشها در مهندسی، ناوبری، و پزشکی می باشد. اخترشناسان، مهندسان، کشاورزان، و ملوانان باستانی، سیستم نمادین جبر و مثلثات امروزی را برای حل کردن مسأله هایشان در اختیار نداشتند، اما در کارشان موفق بودند و زمینه را برای توسعۀ ریاضیات در آینده آماده کردند. امروزه افراد از مزایای بسیار داشتن روش هایی برای حل کردن معادلات در مثلثات که سریع و کارآمد هستند، بهره می برند؛ اکنون مثلثات ش...

درک زبان مثلثات

هر موضوع ریاضی یا علمی دارای واژگان منحصر به فرد خودش می باشد. برخی از کلمات بسیار زیبای روزمره هنگامی که در محتوی آن موضوع مورد استفاده قرار می گیرند معانی جدید و خاصی را می یابند. مثلثات از این قاعده مستثنی نمی باشد. ...

مثلثات (Trigonometry) چیست؟

کریستف کلمب چگونه از اقیانوس اطلس عبور کرد؟ مصریان چگونه هرم ها را ساختند؟ اخترشناسان چگونه فاصلۀ زمین تا ماه را اندازه گیری کردند؟ نه، کریستف کلمب علائم راهنمایی و رانندگی دریا را دنبال نکرد. نه، مصریان برای ساختن هرم ها دستورالعمل های لگو را دنبال نکردند. و نه، هیچ متر نواری نداریم که تا کرۀ ماه برسد. پاسخ عمومی به همۀ این سوالات مثلثات (trigonometry) می باشد. مثلثات مطالعۀ زوایا و مثلث ها و چی...

دوره آموزشی رایگان مثلثات

در این دورۀ آموزشی همراه با ترجمۀ کتاب ارزشمند "Trigonometry For Dummies" به آموزش گام به گام مثلثات از صفر تا صد می پردازیم. نام اصلی این کتاب "مثلثات برای احمق ها" و نویسندۀ آن خانم مری جین استرلینگ (Mary Jane Sterling) می باشد. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi