آموزش زبان خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. از شکل صحیح فعل ها استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از افعال زیر، جملات را کامل کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)

در این آموزش با زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی آشنا می شویم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از افعال زیر، جملات را کامل کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. مکالمه ها را کامل کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. از شکل صحیح فعل ها استفاده کنید. بعضی وقتها ممکن است به شکل منفی شدۀ فعل نیاز پیدا کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از فعل هایی که در تمرین آمده است، جملات را با شکل صحیح فعل، تکمیل کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)

در این آموزش با زمان حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی آشنا می شویم. ...

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط و پیشرفته

در این دورۀ آموزشی به دستور زبان (گرامر) زبان انگلیسی می پردازیم. این دورۀ آموزشی بر اساس کتاب English Grammar in Use نوشتۀ Raymond Murphy می باشد. این کتاب یکی از بهترین و پر فروش ترین کتابهای جهان در این زمینه می باشد و قطعاً برای زبان آموزان بسیار مفید و سودمند خواهد بود. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi