آموزش برنامه نویسی با VBA خوش آموز

آموزش برنامه نویسی اکسل : حلقه با گام معکوس (Looping In Reverse with Step)

یک درخواست متداول که کاربران اکسل دارند اینست که یک ردیف خالی را در محلی که مقدار سلول آن با مقدار سلول پایینی اش متفاوت باشد، اضافه کنند. در شکل زیر، جدول بر اساس منطقه (Region) در ستون A مرتب سازی شده است، و درخواست اینست که به صورت بصری منطقه ها را با یک ردیف خالی در محل هایی که منطقه ها تغییر کرده اند، مشخص سازید. ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : خروج از حلقه

فرض کنید ماکرو شما نیاز دارد تا تشخیص دهد که اگر یک فایل اکسل خاص با نام Test.xlsx باز باشد، در این حالت باید آن را ببندد. شما ممکن است ماکرویی را با یک حلقه شبیه کد زیر بسازید: ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : حلقه For…Each…Next

حلقه For…Each…Next یک کار را به تعداد دفعات ثابتی انجام می دهد، از این بابت درست شبیه حلقه For…Next است، اما بر خلاف حلقه For…Next در حلقه For…Each…Next از شمارنده برای تعیین تعداد دفعات تکرار استفاده نمی شود. تعداد دفعات تکرار در حلقه For…Each…Next مهم نیست، چرا که هدف آن اینست که یک کار را به تعداد اشیاء موجود در یک مجموعه (collection) تکرار می کند. ممکن است هزاران تکرار صورت پذیرد، ممکن است هیچ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : حلقه For…Next

ساختار حلقۀ For…Next یک روش ساده و موثر برای تکرار یک کار برای تعداد دفعات مشخص می باشد. برای مثال، اگر قصد دارید تا پنج برگۀ جدید را به فایل اکسل خود بیفزایید می توانید یک متغیر از نوع Integer معرفی کنید و مشابه مثال زیر این کار را پنج بار تکرار کنید: ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : تکرار عملیات با حلقه ها

فرض کنید که می خواهید کاری به دفعات در یک ماکرو تکرار کنید. برای مثال ممکن است بخواهید تمامی برگه های مخفی را نمایان سازید، و یا 12 برگه به فایل اکسل خود اضافه کنید و هر کدام از آنها را به اسم یکی از ماههای سال نامگذاری کنید. واقعیت اینست که شما با شرایط زیادی روبرو خواهید شد که تکرار دستورات مشابه یک بخش ضروری از کار خواهد بود. در اغلب موارد، نوشتن دستورات جداگانه برای هر کدام از کارها، غیر ع...

آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های ورودی (Input Boxes)

هنگامی که نیاز به دریافت یک قطعه اطلاعات خاص از کاربر دارید، مانند یک متن و یا یک عدد، یک InputBox برای این کار ساخته شده است. یک InputBox شبیه یک پسر عموی دور یک MsgBox می باشد، که یک متن پیام دارد که به کاربر می گوید تا چه کاری را انجام بدهد، یک دکمۀ OK و Cancel دارد که مانند MsgBox قابل تغییر نمی باشند، و یک عنوان اختیاری نیز دارد. یک InputBox نیاز به آرگومان prompt دارد و همینطور بر روی آن ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های پیام (Message Boxes)

تا این نقطه از کتاب، شما کدهای نمونه زیادی را دیدید که شامل جعبه پیامها (Message Boxes) بودند. در تمامی آن مثالها، جعبه پیامها (Message Boxes) یک جعبه باز شو بود که یک پیام متنی را نمایش می داد و یک دکمه OK در آن قرار داشت که با کلیک بر روی آن شما تایید می کردید که اطلاعات را دیده اید و جعبه پیامها (Message Boxes) بسته می شد. نمونه این نوع جعبه پیامها (Message Boxes) را در تصویر زیر می توانید ببین...

آموزش برنامه نویسی اکسل : Select Case

همانطور که شما کاملاً آگاه هستید، جهان یک مکان پیچیده است و گاهی اوقات ماکروهای شما در جاهایی لازم است نه تنها یک شرط ، دو، سه و یا پنج شرط را در نظر بگیرند، بلکه ممکن است لازم شود تا دهها، صدها و هزاران وضعیت را در شرایط در نظر بگیرند. همچنین زمانهایی وجود دارد که ممکن است چندین شرط مختلف نیاز به عکس العمل های یکسان داشته باشند. برای اینگونه ارزیابی های پیچیده، بیانیه Select Case یک راه حل عالی م...

آموزش برنامه نویسی اکسل : If…Then…ElseIf

زبان برنامه نویسی VBA برای مواقعی که قرار است در ساختار تصمیم گیری If…Then…Else بیش از دو شرط ارزیابی شود، یک روش قابل گسترش دیگر نیز ارائه داده است. فرض کنید که شما می خواهید برای هر کدام از 5 روز کاری سنتی در هفته یک پیغام اختصاصی را نمایش بدهید. شما به روشی نیاز خواهید داشت که همۀ شرایط خود را در یک ساختار if یکسان با 5 شرط داشته باشید و برای هر کدام از این شرطها امکان نوشتن کد اختصاصی داشته با...

آموزش برنامه نویسی اکسل : ساختارهای تصمیم گیری: If…Then…Else

در اغلب موارد، ارزیابی شما به جای یک شرط، شامل دو یا بیشتر از دو شرط می باشد. هنگامی که شما دو شرط دارید و هر کدام از این شرطها منجر به انجام کارهای خاص خودشان می گردند، شما نیاز دارید تا این دو شرط را با بیانیه Else از یکدیگر جدا کنید. مثالی را که در آموزش قبلی آوردیم کمی گسترش می دهیم، فرض کنید تصمیم دارید تا اگر امروز Friday بود پیغامی به کاربر نمایش داده شود، و اگر هر روز دیگری غیر از Frida...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi