English Grammar In Use خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 2 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از کلمات داخل پرانتز جمله بسازید. (برای اینکه این تمرین را بتوانید حل کنید لازم است تا ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 2 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. آیا افعالی که زیر آنها خط کشیده شده است، صحیح هستند یا اشتباه؟ هر جا که لازم باشد آنها را تصحیح کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2

در این آموزش به ادامه موضوع زمان حال استمراری (Present Continuous) و ادامۀ زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات B را تکمیل کنید. از always و ing استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. شکل صحیح افعال، در حال ساده یا حال استمراری را در جاهای خالی قرار دهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. آیا افعالی که زیر آنها خط کشیده شده است، صحیح هستند، یا خیر؟ هر جا که لازم باشد آنها را تصحیح کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1

در این آموزش به ادامه موضوع زمان حال استمراری (Present Continuous) و ادامۀ زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از موارد زیر جملات را تکمیل کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. شما از لیز سوالاتی را در مورد او و خانواده اش می پرسید. این سوالات را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. از افعال زیر برای تکمیل کردن جملات استفاده کنید. گاهی ممکن است به شکل منفی نیاز پیدا کنید: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi