روش ثبت رویداد مالی پرداخت بدهی خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی

تراکنش 7 شرکت اسمارت تاچ مبلغ 300$ بابت بدهی قبلی، خرید تجهیزات نسیه پرداخت می کند. در حسابداری، می گوییم که شرکت 300$ بدهی خود را پرداخت کرد. تاثیر این رویداد در معادله حسابداری کاهش موجودی نقد و کاهش در حسابهای پرداختنی می باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi