نحوه ثبت تراکنش مالی وصول مطالبات خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات

تراکنش 9 در رویدادهای قبلی دیدید که شرکت مقداری خدمات رایگان را بصورت نسیه به مشتریانش ارائه داد. اکنون شرکت مبلغ 1.000$ از بدهیهایش را وصول می کند. هنگام وصول مطالبات بصورت نقدی ، مبلغ وصول شده در حساب موجودی نقد ثبت می گردد. آیا باید در حساب درآمد خدمات مبلغی ثبت گردد؟ نه. چون هنگام ارائه خدمات نسیه شرکت این کار را انجام داده است. در اینجا باید حسابهای دریافتنی را کاهش داد. حسابهای دریافتنی ک...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi