حساب داراییها در حسابداری چیست؟ خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: داراییها

داراییها منابع اقتصادی هستند که در آینده منافعی را برای کسب و کار بدنبال دارند، یا به زبان ساده تر، چیزی که کسب و کار مالک آن است و ارزش مالی دارد. اکثر شرکتها از حسابهای دارایی زیر استفاده می کنند : ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi