حساب درآمد چیست؟ حساب هزینه چیست؟ خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سرمایه مالک

ادعای (مطالبات) مالک نسبت به داراییهای یک کسب و کار، سرمایه مالک نامیده می شود. یک شرکت برای عناصر گوناگون سرمایه مالک، حسابهای جداگانه ای را نگهداری می کند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi