چگونگی ثبت درآمدها و هزینه ها در حسابداری خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، درآمدها افزایش در سرمایه هستند و حاصل ارائه خدمات یا کالاها به مشتریان می باشند. هزینه ها کاهش در سرمایه هستند که نتیجه استفاده از داراییها یا افزایش بدهیها، هستند که طی عملیات کسب و کار بوجود می آیند. درآمدها بدست می آیند. هزینه ها بر ما تحمیل می شوند. بنابراین، ما باید معادله حسابداری را گسترش دهیم تا شامل درآمدها و هزینه ها نیز شود. درآمدها و هزینه ها عناصری از سرم...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi