ثبت رویداد مالی فروش زمین در دفتر روزنامه خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 10 : فروش زمین

در تاریخ 24 آپریل 2013، شرکت اسمارت تاچ یک قطعه از زمینهایی را که مالک آن شرکت بود را می فروشد. قیمت فروش زمین 9.000$ می باشد که با بهای تمام شده زمین (قیمت خرید) آن برابر می باشد، شرکت از طریق فروش این زمین سود و یا زیانی نمی کند. موجودی نقد افزایش پیدا کرده است، پس ما موجودی نقد را بدهکار می کنیم. زمین کاهش پیدا کرده است، پس ما حساب زمین را بستانکار می کنیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi