روش ثبت رویداد مالی دریافت صورتحساب تلفن مصرفی در دفتر کل خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 11 : دریافت صورتحساب تلفن مصرفی

در تاریخ 30 آپریل 2013، شرکت اسمارت تاچ یک صورتحساب تلفن دریافت می کند که مبلغ آن 100$ می باشد، شرکت باید این 100$ را تا آخر ماه بعد بپردازد. هنوز پرداختی صورت نگرفته است. این یک بدهی است که بعهده شرکت می باشد. حساب هزینه تاسیسات افزایش پیدا می کند، پس ما آن را بدهکار می کنیم. حسابهای پرداختنی نیز افزایش پیدا می کنند، پس ما حسابهای پرداختنی را بستانکار می کنیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi