نحوه بررسی خطاهای مربوط به عدم تراز بودن خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تصحیح خطاهای تراز آزمایشی

در طول فرآیند حسابداری، مجموع مبالغ بدهکار و مجموع مبالغ بستانکار باید همواره برابر باشند. اگر برابر نباشند حتمآ یک خطایی اتفاق افتاده است. سیستم های کامپیوتری بسیاری از اشتباهات را از بین می برند، زیرا اغلب نرم افزارهای حسابداری اجازه ثبت اطلاعات غیر تراز را در دفتر روزنامه به شما نمی دهند. اما کامپیوترها نمی توانند جلوی تمامی خطاها را بگیرند، چون ممکن است انسانها اطلاعات اشتباهی را وارد سیستم کر...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi