نحوه ثبت رویداد مالی استهلاک داراییهای ثابت خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: استهلاک داراییهای ثابت

داراییهای ثابت، داراییهای مشهود بلند مدتی هستند که در عملیات جاری یک کسب و کار از آنها استفاده می گردد. بعنوان مثال، زمین، ساختمانها، تجهیزات، اثاثیه، و خودروها را میتوان نام برد. همچنانکه یک شرکت از این داراییها استفاده می کند، ارزش و سودمندی آنها کاهش می یابد. کاهش در سودمندی یک دارایی ثابت یک هزینه می باشد، و حسابدارها بصورت سازمان یافته بهای تمام شده دارایی را در طول مدت سود مندی آن بخش می کنن...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi