نحوه انجام ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی

یک واحد بازرگانی عملیات تعدیل و بستن حسابها را مشابه یک واحد خدماتی انجام می دهد. اگر برای انجام این کار، از کاربرگ استفاده شود، ابتدا ستونهای تراز آزمایشی در کاربرگ وارد می شود، و سپس کاربرگ تکمیل می شود تا سود یا زیان خالص تعیین گردد. تعدیل بر اساس شمارش فیزیکی موجودی کالا ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi