آموزش فرمول نویسی در اکسل 2019 خوش آموز

جوین کردن مقادیر سلول ها با تابع CONCATENATE در اکسل

در این پست به سراغ یک تابع ساده و کاربردی در اکسل خواهیم رفت. در اینجا با استافده از تابع Concatenate در اکسل می خواهیم محتوای چند سلول اکسل را با هم جوین یا یکی کنیم. لطفا به تصویر زیر دقت کنید. در تصویر زیر چند ستون با عناوین نام، نام خانودگی، شماره موبایل و ایمیل وجود دارد که می خواهیم این مقادیر سلول های هر ردیف را با هم یکی کرده و در یک سلول واحد کنار هم نمایش دهیم که همانطور پیشتر گفتیم، از ...

محاسبه اختلاف بین دو تاریخ در اکسل

یک عمل غیر عادی که با استفاده از تابع DATEDIF انجام می شود را در این پست کوتاه بررسی می کنیم. در واقع می خواهیم تفاوت بین دو تاریخ را بررسی کنیم. حتما اگر از اکسل زیاد استفاده می کنید و اطلاعات زیادی رد اکسل دارید شاید در شرایطی قرار بگیرید که نیاز باشد فاصله بین دو تاریخ را محاسبه کنید. خب، یک روش این است که خودتان با چشم دو تاریخ را ببینید و ذهنی یا با ماشین حساب اختلاف دو تاریخ را محاسبه کنید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi