نحوه استفاده از Nested If در اکسل خوش آموز

استفاده از تابع IF به صورت تو در تو (Nested If)

در این آموزش به چگونگی استفاده از تابع IF به صورت تو در تو (Nested If) در اکسل می پردازیم. شما می توانید تابع IF را به صورت تو در تو مورد استفاده قرار دهید، بدین معنا که چندین تابع IF را در داخل یکدیگر بنویسید. طی این آموزش به چگونگی این کار و کاربردهای آن می پردازیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi