انواع Rack بصورت کلی خوش آموز

دوره آموزشی Network Plus - بررسی Patch panel و Rack

یکی از وسایل مهم در کار زیر ساخت شبکه ای رک ها و پچ پنل ها هستند، سوئیچ و روتر جزو ملزومات و تجهیزات ضروری برای راه اندازی شبکه هستند ولی از Patch panel و Rack هم نباید غافل شد. تجهیزاتی که در شبکه های سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد باید در مکان های مشخصی و در محفظه هایی که دسترسی هیچ فرد غیرمجازی بدان میسر نباشد قرار بگیرد. در واقع این محفظه ای که از آن صحبت می کنیم Rack می باشد که...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi