توپولوژی mesh چیست خوش آموز

تفاوت توپولوژی Star و توپولوژی Mesh

توپولوژی Mesh و توپولوژی Star دو مدل از توپولوژی ها پر استفاده در شبکه های امروزی هستند که Mesh در دنیای اینترنت و Star در شبکه های LAN و داخلی پیاده سازی و اجرا می شود. نحوه پیاده سازی این مدل توپولوژی کاملا از هم تفاوت است. در توپولوژی Star یک دستگاه میانی مانند هاب یا سوئیچ به عنوان اتصال دهنده دستگاه های موجود در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و در توپولوژی Mesh، هر Device به Device دیگر به صو...

دوره آموزشی Network plus - بررسی توپولوژی ها - توپولوژی full mesh و partial mesh

بعد از بررسی توپولوژی های Bus و Star و Ring که در شبکه های لوکال مورد استافده قرار می گیرد، تمرکز به توپولوژی های مورد استفاده در اینترنت می کنیم. در اینترنت در توپولوژی های نامبرده استفاده نمی شود توپولوژی Full mesh و Partial mesh است که استفاده می شود. توضیحات کامل تر در ویدئو ارائه شده است. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi