توپولوژی partial connected چیست خوش آموز

دوره آموزشی Network plus - بررسی توپولوژی ها - توپولوژی full mesh و partial mesh

بعد از بررسی توپولوژی های Bus و Star و Ring که در شبکه های لوکال مورد استافده قرار می گیرد، تمرکز به توپولوژی های مورد استفاده در اینترنت می کنیم. در اینترنت در توپولوژی های نامبرده استفاده نمی شود توپولوژی Full mesh و Partial mesh است که استفاده می شود. توضیحات کامل تر در ویدئو ارائه شده است. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi