یادگیری Network + بصورت فارسی خوش آموز

دوره آموزشی Network Plus - ارتباط و انتقال اطلاعات

بعد از شناخت توپولوژی ها که دیدیم چگونه سیستم ها یا Nod ها را به شبکه متصل کنیم، آیا هر چیزی که برای ارتباط و انتقال اطلاعات نیاز بوده، انجام شده است؟ برای ارتباط گرفتن و انتقال اطلاعات، موارد دیگری هم باید مورد بررسی قرار گیرند که در این ویدئو به آنها پرداخته شده است. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi