آموزش فاکتورگیری با روش گروه بندی خوش آموز

گروه بندی جملات در فاکتورگیری

گروهها زمانی شکل می گیرند که مردم با یکدیگر چیز مشترکی داشته باشند. بیست نفر را در یک جزیره قرار بدهید، و چند روز آنها را رها کنید، شانس زیادی وجود دارد که آنها بر اساس چیزهایی که بدنبالش هستند و یا اشتراکات دیگرشان، با یکدیگر گروههایی را تشکیل بدهند. تولید کنندگان تلویزیونی با ایجاد رقابتهایی در این جزیره ها و معرفی انواع کشمکش ها و درام ها، در این پدیده بزرگنمایی می کنند. فرآیند کلی یکسانی می ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi