آموزش جبر خوش آموز

گروه بندی جملات در فاکتورگیری

گروهها زمانی شکل می گیرند که مردم با یکدیگر چیز مشترکی داشته باشند. بیست نفر را در یک جزیره قرار بدهید، و چند روز آنها را رها کنید، شانس زیادی وجود دارد که آنها بر اساس چیزهایی که بدنبالش هستند و یا اشتراکات دیگرشان، با یکدیگر گروههایی را تشکیل بدهند. تولید کنندگان تلویزیونی با ایجاد رقابتهایی در این جزیره ها و معرفی انواع کشمکش ها و درام ها، در این پدیده بزرگنمایی می کنند. فرآیند کلی یکسانی می ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi